Juokingas dydis online dating

Ulrich'o Internatio- nale* Wcerterbuoh der Pflamennamen, C n i c a a o, I l l., A.

{vulg.) a blind fellow; dolt; block- head.

lietuviškoje literatūroje vartonę, šalip daugelio techniškų, įėjusių tarp tautiškon vartonen, terminų, kurių ir mes savo raštuose, ypačiai-gi moksliš- kuose, negalime išsisaugoti ne vartoję.

Nekuriuos abejotinos man prasmes žodžius aš, kaip- kur, paženklinau sutrumpintais vardais autorių, pas ku- riuos jie rasti.

Botaniskus vardus, kurių gausiai žodynan susikro- vė, rinkau iš šen ir ten lietuviškuose laikraščiuose [Ap- «rieta, Vien f/be, etc.

] išblaškytų ,,medegų lietuviš- kai botanikai", ypač-gi iš Pabrėžos Botanikos, kuriems tai vardams išguldyti angliškai tarnavo man Loudon'o Encyclopc BCtia of Plant*, George Nicliolson'o Encyclo- p CBdia of Horticulture ir D-ro W.

Leave a Reply

  1. Camtocam chat canada 01-Jun-2017 02:52

    It concentrates me to know all the people who add making out and who are learning that they like reported been out.